Polityka zintegrowanego
systemu zarządzania

Polityka społeczna i antykorupcyjna

Nasza polityka opiera się na następujących założeniach:

Klient

Wobec klienta jesteśmy słowni, rzetelni i uczciwi. Szanujemy jego wymagania, bezpieczeństwo i czas. Nasze słowo gwarantuje jakość, nasza praca nie wymaga poprawek. Wszystko, co wykonujemy jest niezawodne.

Pracownik

Dbamy o to, aby pracownicy czuli się integralną częścią firmy, odczuwali satysfakcję z dobrze wykonywanej pracy. Konsultujemy nasze działania i na bieżąco współdziałamy. Zapewniamy pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz motywujemy do rozwoju i zaangażowania. Eliminujemy zagrożenia oraz ograniczamy ryzyka dotyczące BHP. Zapobiegamy wydarzeniom potencjalnie wypadkowym wypadkom przy pracy i osobom zawodowym, zagrożeniom.

Firma

Rzetelność, stabilność, rozwój. „Kto nie idzie do przodu, ten się cofa”. Spełniamy zobowiązania wynikające z prawa oraz wymagania stron zainteresowanych. Dążymy do ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania. Podnosimy świadomość pracowników w zakresie zagrożeń i zasad minimalizowania ich występowania w obszarze BHP, ochrony środowiska i jakości.

Jesteśmy wyspecjalizowaną firmą inżynieryjno-produkcyjną oferującą pełny łańcuch dostaw od projektu, przez wdrożenie, aż po obsługę posprzedażową.

ETP Elektro sp. z o.o.
Gliwicka 8,
47-240 Bierawa, Poland    

NIP 7491961970 
REGON 532457288 
KRS 0000216892 

ETP Elektro Sp. z o.o  jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego
15 470 000,00 zł

2021 © ETP Elektro | Design and coding by Brandobry