Informacja ogólna

W dniu 1 grudnia 2023r. Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 1/12/2023 został wprowadzony
„Regulamin zgłaszania naruszeń prawa w ETP Elektro sp. z o.o.”

Co to oznacza?
Jeśli posiadasz informację o wystąpieniu naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub pogwałcenia regulacji wewnętrznych ETP Elektro sp. z o.o. możesz zgłosić ten fakt korzystając z wewnętrznego kanału do przyjmowania zgłoszeń o naruszeniach: www.sygnanet.pl/elektro

Pod tym linkiem możesz korespondować w sposób poufny i szyfrowany!

Informacja w sprawie zgłoszenia wystąpienia naruszeń prawa

Pamiętaj aby działać w dobrej wierze i wspólnym interesie.

Pełną listę nieprawidłowości, które możesz zgłosić znajdziesz w naszym wewnętrznym
Regulaminie, który znajdziesz tutaj

Pamiętaj, że każda osoba dokonująca zgłoszeń o nieprawidłowościach jest chroniona na
mocy ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa przed działaniami
odwetowymi.

Nie jesteś pewny czy Twoje zgłoszenie podlega ochronie?
Wejdź na pomocdlasygnalisty.pl i dowiedz się więcej.
Na tej stronie możesz także uzyskać wstępną poradę prawną w temacie zgłoszenia zupełnie za darmo.

Jesteśmy wyspecjalizowaną firmą inżynieryjno-produkcyjną oferującą pełny łańcuch dostaw od projektu, przez wdrożenie, aż po obsługę posprzedażową.

ETP Elektro sp. z o.o.
Gliwicka 8,
47-240 Bierawa, Poland    

NIP 7491961970 
REGON 532457288 
KRS 0000216892 

ETP Elektro Sp. z o.o  jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego
15 470 000,00 zł

2021 © ETP Elektro | Design and coding by Brandobry